Nettbutikk Varmepumper Jordvarme Solvarme Om oss Kontakt oss
   
Produkter

Varmepumper
Monteringssett-varmepumpe
Kollektorslange/sprit
Solvarme
Akkumulatortanker
Gulvvarme
Andre produkter

Litt om solvarme:

 

Solvarme til vannoppvarming er lite brukt i Norge. Dette skyldes både tidligere års lave strømpriser, uvitenhet, og selvsagt også høyt prisnivå. De fleste steder i verden er det nå en kraftig økning i bruk av solvarme. Mens strømprisene blir stadig høyere går prisene for solvarmeanlegg ned. Kina med over 1 milliard innbyggere, og null oljeproduksjon satser knallhardt på solvarme. De er nå blitt verdensledende innenfor dette området, og leverer vacuumsolfangere til meget gunstige priser. Vacuumrørsolfangere var tidligere meget kostbart, men takket være Kina kan vi nå selge dette til omtrent samme pris som vanlige solfangere.


Vacuumrørsolfangere jobber etter et helt annet prinsipp enn vanlige solfangere. Solfangerne består av moduler med 10-30 rør. Inne i rørene er det en veske som fordamper av solvarmen. Dampen stiger opp, og kondenserer når den kommer i kontakt med den såkalte heat-pipen i toppen. Det er denne som overfører varmen til solfangervesken som sirkulerer mellom solfangeren og akkumulatortanken. Prinsippet er med andre ord det samme som i en varmepumpe. Forskjellen er at isteden for en kompressor, er det solen som er motoren. Rørene kan sammenlignes med en termos. Det er vacuum inne i rørene for å hindre varmetap til uteluften. Dette gjør at solfangerene fungerer nesten like bra i streng kulde. Det er hovedsaklig soltimene som bestemmer hvor mye varme solfangerne gir. Avhengig av type rør, er maks effekt pr rør ca 80-110W. Om et rør går i stykker, kan det enkelt byttes. Produsenten gir 10 års garanti på solfangeren.


Vi kan levere både kombinasjonsanlegg og anlegg til forbruksvann. I kombinasjonsanlegg er solfangerne koblet til en såkalt teknikktank. Denne tanken er igjen koblet til et vannbårent varmesystem. Inne i tanken er det flere kobberspiraler. Den nederste spiralen brukes til å overføre varmen fra solfangeren. Den øverste spiralen brukes til å varme opp forbruksvannet. Vinterstid vil solvarmesystemet trenge en del hjelp av en elektrisk varmekolbe, men fra mars og utover vil sola stå for en betydelig del av oppvarmingen. Brukes solvarmen kun til forbruksvann, kan man forvente at sola står for det aller meste av oppvarmingen fra mars til oktober. Normal årlig ytelse (Sør-Norge) på et vacuumrørsanlegg er 700kwh pr kvm.

 

 


 

Naturenergi, Øvre Storgt. 124, 3018 Drammen. Tlf: 47 37 60 61, post@natur-energi.no